FunkOffGrid

Фотоволтаични панели

Слънчеви панели – превръщат слънчева енергия в електроенергия
Фотоволтаични панели или още познати като фотоволтаици са направени от няколко слоя полупроводник. Най-често това е силиций. Тези силициеви слоеве са по-тънки от човешки косъм и са разделени на клетки. Всяка клетка произвежда около 1-2 вата мощност. Всичко това е запечатано като сандвич между защитни повърхности, които е предвидено да издържат на много сурови метеорологични условия. Фотоволтаичните панели имат свойството да превръщат определен спектър от слънчевата радиация в електроенергия. Казваме радиация, защото Слънчевата светлина е радиация – още позната като електромагнитна радиация, излъчвана от слънцето. Затова, не е необходима директна слънчева светлина, за да работят. Въпреки това, колкото по-силна и директна е светлината, толкова по-голяма производителност биха имали панелите.
Фотоволтаичните инсталации са направени от поне няколко модула (панели), като всеки един от тях генерира между 350 и 650 вата най-често. Една стандартна инсталация може да има толкова панели, колкото е нашата необходимост от електроенергия. Панелите се свързват както последователно, така и паралелно на групи от по няколко. По този начин, можем да получим точното напрежение и сила на тока, от които се нуждае инверторът, за да работи оптимално.

Показване на 16 резултата