FunkOffGrid

Мрежови инвертори

Познати са като мрежови инвертори, стрингови или стандартни. Тяхната функция е да преобразуват от постоянен в променлив ток и веднага да го предадат за директна консумация или към мрежата. Те не могат да се използват в комбинация с акумулатори. Използват се при мрежовите инсталации, където генерираната енергия се вкарва в мрежата на електроразпределителното дружество. При домашна инсталация се използва само един инвертор от този тип, а при соларни централи с над 30 киловата мощност, се свързват няколко мрежови инвертора в една система. Ако искате инсталация за лични нужди, това е най-изгодната опция. Тази опция излиза и като по-бюджетна, защото спестяваме много средства, които бихме дали за акумулатори. Вместо това, можем да инвестираме тези средства в по-мощна инсталация, която да генерира повече електроенергия.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.