FunkOffGrid

Автономни инвертори

Т.нар. автономни инвертори са за тези от Вас, които планират фотоволтаична инсталация за собствени нужди, като нямат и не планират да имат връзка с електроразпределително дружество. През деня инверторът зарежда акумулаторите с ток ос слънчевите панели, като не преобразува от постоянен в променлив ток през това време. Превръщането става, когато има консумация от електроуреди. Ако панелите генерират електричество, то тази енергия се превръща в постоянен ток, а през нощта – взима електроенергия от акумулаторите. По този начин винаги сме снабдени с ток от най-правилното място. Тази опция е за хората, които търсят максимална независимост, но и са готови да поемат риск.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.