FunkOffGrid

Инвертори

Как работят инверторите за соларна инсталация?

Инвертор – превръща правия ток в променлив

Панелите произвеждат прав ток. Подобно на най-обикновените батерии, които имат позитивен и негативен полюс. Електроуредите, които използваме по домовете си, са направени да работят с променлив ток. Той променя поляритета си много пъти всяка секунда (50hz в България и Европа). Поради тази причина, съвкупността от панели се свързва с инвертор – апарат, който превръща тока от прав в променлив (когато е необходимо и обратно). Делят се на два вида – мрежови и хибридни. От там електроенергията достига до разпределително табло и до Вашите електроуреди. Повечето качествени инвертори идват с 5 години гаранция. Ако се питате колко би издържал един инвертор, реалистично – по-малко от самите панели. Най-вероятно ще трябва да смените веднъж инвертор преди да е изтекла гаранцията на панелите във Вашата система.